Vaqiə surəsi

56:33

Tükənməz və qadağan edilməyən (meyvələr) içində