Vaqiə surəsi

56:3

O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.