Vaqiə surəsi

56:29

Salxım-salxım sallanmış möüz (banan) ağacları altında;