Vaqiə surəsi

56:28

(Onlar) tikansız sidr ağacları,