Vaqiə surəsi

56:26

Eşitdikləri söz ancaq "salam" olacaqdır.