Vaqiə surəsi

56:24

Onlar (bu ne´mətlərə dünyada) etdikləri (yaxşı) əməllər müqabilində nail olacaqlar.