Vaqiə surəsi

56:22

(Onlar üçün orada) iri (ahu) gözlü, qəşəng hurilər də vardır.