Vaqiə surəsi

56:20

(O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr