Vaqiə surəsi

56:2

Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!