Vaqiə surəsi

56:19

(Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.