Vaqiə surəsi

56:17

Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;