Vaqiə surəsi

56:15

(Onlar qızıl-gümüş, lə´l-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq,