Vaqiə surəsi

56:14

Biz azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın ümmətindəndir).