Vaqiə surəsi

56:12

Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.