Vaqiə surəsi

56:1

Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt