Tur surəsi

52:9

O gün göy hərəkətə gəlib fırlanacaq (çalxalanacaq),