Tur surəsi

52:7

Rəbbinin əzabı (Ya Peyğəmbər!) mütləq vaqe olacaqdır!