Tur surəsi

52:6

Və dolub daşan (alovlanan) dənizə ki,