Tur surəsi

52:4

And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) Beytülmə´mura;