Tur surəsi

52:39

Yoxsa qızlar Onun (Allahın), oğlanlar isə sizindir?!