Tur surəsi

52:34

Əgər doğru deyirlərsə, qoy onlar bunun (bu Qur´an) kimi bir kəlam gətirsinlər!