Tur surəsi

52:33

Yoxsa onlar: "Onu (Qur´anı) özündən uydurdun!" - deyirlər. Xeyr, onlar (həsədləri, təkəbbürləri və inadları üzündən) iman gətirmirlər.