Tur surəsi

52:3

Açıq dəri üzərində (olan kitaba);