Tur surəsi

52:29

Elə isə (ya Peyğəmbər! Sən müşriklərə) öyüd-nəsihət ver. Sən öz Rəbbinin ne´məti (nübüvvət və islam dini) sayəsində nə kahinsən, nə də divanə!