Tur surəsi

52:28

Biz bundan əvvəl (dünyada) Ona ibadət edirdik. Şübhəsiz ki, O, (və´dinə sadiq) kərəm sahibidir, rəhm edəndir!"