Tur surəsi

52:2

And olsun yazılmış kitaba (Tövrata, Qur´ana, yaxud bütün ilahi kitablara) -