Tur surəsi

52:18

Rəbbinin onlara əta etdiyi ne´mətlərdən zövq (ləzzət) alacaqlar. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur.