Tur surəsi

52:12

O kəslər ki, (dünyada) yalana qurşanıb qəflət içində oynayarlar.