Tur surəsi

52:10

Dağlar yerindən qopub (havada toz kimi) oynayacaqdır.