Tovbə surəsi

9:88

Lakin Peyğəmbər və onunla birlikdə olan mö´minlər malları və canları ilə cihad etdilər (vuruşdular). Bütün ne´mətlər məhz onlarındır, nicat tapanlar da məhz onlardır!