Tovbə surəsi

9:79

Könüllü surətdə (bollu) sədəqə verən mö´minlərə tə´nə edənləri və güc-bəla ilə əllərinə düşəni təsəddüq edən kəsləri məsxərəyə qoyanları Allah Özü məsxərəyə qoyacaqdır. Onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar!