Tovbə surəsi

9:75

(Münafiqlərin) bə´zisi də Allahla belə əhd etmişdir: "Əgər Allah bizə Öz ne´mətindən (mal-dövlət) bəxş etsə, biz mütləq sədəqə (həmin malın zəkatını) verəcək və sözsüz ki, əməlisalehlərdən olacağıq".