Tovbə surəsi

9:68

Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu və´d etmişdir. (Atəş, əzab) onlara kifayətdir. Allah onlara lə´nət elədi (mərhəmətindən qovdu). Onları daimi bir əzab gözləyir!