Tovbə surəsi

9:32

Onlar Allahın nurunu (dəlillərini, islam dinini, Qur´anı) ağızları (batil sözləri) ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq öz nurunu (dinini) tamamlamaq istər.