Tovbə surəsi

9:26

Sonra da Allah Öz Peyğəmbərinə və mö´minlərə arxayınlıq nazil etdi, (köməyinizə mələklərdən ibarət) görmədiyiniz əsgərlər endirdi və kafirləri əzaba düçar etdi. Bu, kafirlərin cəzasıdır!