Tovbə surəsi

9:22

Onlar orada əbədi qalacaqlar. Böyük mükafat, həqiqətən, Allah yanındadır!