Tovbə surəsi

9:14

Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rüsvay etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldırıb mö´minlərin ürəklərini fərəhləndirsin.