Tovbə surəsi

9:13

(Ey mö´minlər!) Məgər siz andlarınızı (əhdlərini) pozan, Peyğəmbəri (öz yurdundan) çıxardıb qovmaq niyyətində olan, üstəlik sizinlə döyüşə də birinci başlayan bir tayfa ilə vuruşmayacaqsınzmı? Məgər onlardan qorxursunuz? Əgər (həqiqi) mö´minlərsinizsə, bilin ki, əslində qorxmalı olduğunuz məhz Allahdır!