Tovbə surəsi

9:111

Allah, şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub öldürən və öldürülən mö´minlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Qur´anda haqq olaraq və´d edilmiş Cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!