Tovbə surəsi

9:10

Onlar bir mö´min barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar (günah etməklə) həddi aşanlardır!