Tin surəsi

95:8

Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!