Tin surəsi

95:5

Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!