Tin surəsi

95:4

Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!