Tin surəsi

95:2

And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;