Təkvir surəsi

81:9

"Axı o hansı günaha görə öldürüldü?"; soruşulacağı zaman;