Təkvir surəsi

81:7

Ruhlar (bədənlərə) qovuşacağı zaman;