Təkvir surəsi

81:6

Dənizlər od tutub yanacağı (və ya dolub daşacağı) zaman;