Təkvir surəsi

81:28

Eləcə də sizdən doğru-düz (yolda) olmaq istəyənlər üçün.