Təkvir surəsi

81:27

O, aləmlər (bütün insanlar və cinlər) üçün ancaq bir öyüd-nəsihətdir.