Təkvir surəsi

81:26

Elə isə (siz ondan üz döndərib) hara gedirsiniz?